Friday, August 08, 2008

Galleri Farris fotoklubb sommertreff 2008 oppdatert!

Photo: © Morten KolveDa er galleriet for dag 2 oppdatert med ytterligere noen fotografier. (Dag 1 finner du her!)

Foma film, papir og kjemi som er representert av Slavomir her i Norge besøkte oss igjen i forbindelse med årets sommertreff.

Vår andre gjest / kursholder i forbindelse med workshopen, Mike Crawford fra England. Hadde god kjennskap til og erfaring med å bruke Foma produkter fra før, som han omtalte meget positivt.

Det ble underveis gjort prøver med papir fra forskjellige produsenter som Foma og Ilford. Her ble positive egenskaper kommentert sammen med likheter og ulikheter av de forskjellige papirene og fabrikantene.

For de sansynligvis beste prisene i Norge på Foma produkter besøk deres webside.

Photo: © Morten Kolve

Labels: , , , , , , ,